top of page

שיטת LICBT

טיפול קוגנטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה.

הטיפול ב- LICBT הינו טיפול ממוקד מטרה וקצר טווח. תחומי ההתמחות העיקריים בטיפול זה הם דיכאון וחרדה. במהלך הטיפול אנו מתחקים אחר האירועים המעלים את התחושות הכבדות ובודקים כיצד מושפעת המחשבה, וכתוצאה מכך הרגש, מאותם אירועים. נבחן את הנחות היסוד העצמיות, נמשיג את המחשבות השליליות ולמד לזהות ולבטל אותן ונחפש דרכים חלופיות לתת מענה למחשבות השליליות המלוות אותנו בזמן האירועים.

יצירת קשר

הדוג'ו - הבית לקידום תפקודים וכישורי למידה
עמרמי 4, כפר-סבא
 052-6333186  |  052-6194159  |  dojo.place@gmail.com

Thanks! Message sent.

bottom of page