יצירת קשר

הדוג'ו - הבית לקידום תפקודים וכישורי למידה
קיבוץ איל
052-6194159 | dojo.place@gmail.com | 052-6333186